Moja Bioresonanca, Cesta na brdo 85, 1000 Ljubljana
041 651 573
041 651 573
 
Prihranite čas in denar
 
Hitrejši in učinkovitejši rezultati
 
Udobje
 
Energijsko obogatena voda

Kaj je bioresonanca?

Za lažje razumevanje bioresonance je prav, da se zavedamo samega pomena življenja.  V principu je življenje pretok energije in tudi bolezen je v osnovi energijski problem. Izhaja zgolj iz nesposobnosti organizma, da odreagira na  različne motnje v pretoku te energije. Nasprotno, pa je zdravje sposobnost organizma, da s svojimi regulacijskimi mehanizmi ohranja notranje ravnovesje.

Bioresonančna metoda je oblika regulacijske terapije. Temelji na spoznanjih kvantne fizike (biofizike) in povezuje znanja s področja medicine ter tradicionalne kitajske medicine.

Kvantna fizika je dokazala, da ima vsaka snov in tako tudi vsaka celica v telesu poleg kemijske tudi svojo edinstveno fizikalno kodo v obliki enkratnega spektra različnih frekvenc elektromagnetnih nihanj. Celice, tkiva in organi v telesu med seboj s pomočjo teh nihanj neprestano komunicirajo. Bioresonančna naprava nam omogoča, da ta nihanja tudi beležimo in jih uporabimo v diagnostične ter terapevtske namene.

Izhajamo iz dejstva, da ima vsak posameznik svojo specifično sliko nihanj: fizioloških (harmoničnih) pri zdravem posamezniku in tudi patoloških (neharmoničnih) pri bolnem posamezniku, ki ni več sposoben samoregulacije. Pri testiranju lahko ta nihanja odkrijemo in ugotavljamo specifične bremenitve posameznika, čemur sledi določitev ustreznega terapevtskega načrta. S terapijo nato preko informacij, ki jih aparat oddaja, sprožimo v telesu reakcijo in s tem ob vseh podpornih ukrepih, tudi uspešno razbremenitev telesa patoloških informacij.

Cilj bioresonance je odkriti vzroke, ki povzročajo motnje v organizmu in jih vrniti v ravnovesje, potrebno za ozdravitev.

 

Za dodatna vprašanja in rezervacijo termina
pokličite 041 651 573 ali kliknite tukaj.